Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

za: www.orthodox.pl, 27.01.2023

Wzorem ubiegłych lat, 25 stycznia 2023 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych obecnych w Polsce oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny reprezentowany był przez Jego Ekscelencję arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, przedstawicieli duchowieństwa oraz delegatów świeckich.

Dziękując przybyłym za obecność prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że „spotykamy się ze sobą z życzliwością, z uściskiem dłoni. To właśnie buduje siłę naszego państwa i naszej wspólnoty. To, że patrzymy na siebie nawzajem z życzliwością, z wyrozumiałością, że szukamy dróg, które prowadzą nas do porozumienia, do rozwiązywania kwestii wątpliwych, czasem spornych – jak to w życiu. Ale umiemy być razem”. W dalszej części przemówienia głowy państwa polskiego nie zabrakło odniesień do aktualnej sytuacji geopolitycznej. Wystąpienie Andrzeja Dudy zakończyły życzenia bezpieczeństwa, pokoju i spokoju, a także rozkwitu w każdej sferze życia Polaków.

Jak podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, coroczne spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych po raz pierwszy od wybuchu pandemii odbyło się w rozszerzonej formule.

Cofnij