Niedziela o Zacheuszu

ks. Igor Habura, 30.01.2023

W XXXIII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy - Niedzielę o Zacheuszu, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 19, 1-10):

“W owym czasie, Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”

Po wysłuchaniu perykopy ewangelicznej ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się ks. Igor Habura. Kaznodzieja w swoim słowie zwrócił uwagę na lekcje płynące z wysłuchanego czytania. Imię Zacheusz - po hebrajsku Zakkaj, oznacza “niewinny”. Ten pozornie ironiczny zbieg okoliczności wskazuje nam pewną bardzo ważną prawdę, mianowicie że każdy człowiek, w głębi swej istoty jest niewinny. Każdy z nas, bez względu na to kim się stał w ciągu swojego życia rodzi się jako niewinne dziecko. Później, niekiedy z własnej winy, a częściej przez brak miłości, złe wychowanie w rodzinie czy patologie w społeczeństwie może stać się - jak ewangeliczny Zacheusz, złym człowiekiem. Dzisiejsze czytanie przypomina nam, że Chrystus dostrzega w każdym człowieku niewinnego, wewnętrznego Zakkaja, któremu ofiaruje swoją miłość, przebaczenie i zbawienie.

Kończąc przypomniał, że zbliża się czas Wielkiego Postu - za tydzień rozpoczyna się Triodion Postny, więc tym bardziej powinniśmy wziąć przykład z Zacheusza, i rozpocząć pracę nad swoją przemianą, aby w konsekwencji =prawdziwie zobaczyć Boga.

Podczas nabożeństwa tradycyjnie bardzo wielu wiernych przystąpiło do misteriów spowiedzi i eucharystii. Boską Liturgię śpiewem upiększył chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

Cofnij