Prace konserwatorskie przy zabytkowym ikonostasie we wrocławskiej katedrze

ks. Jarosław Biryłko, 06.03.2023

Z inicjatywy i błogosławieństwa abp. Jerzego ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej w 2022 roku trwały prace przy renowacji zabytkowego Ikonostasu z kaplicy bocznej znajdującego się w cerkwi Katedralnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu.

Prace wykonano zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich autorstwa i pod nadzorem mgr Sławy Zadros- Kułaga. Pracom podano Ikonostas główny wraz z konserwacją ikon oraz 3 kioty boczne.

Zadanie udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Funduszu kościelnego) oraz środkom własnym parafii.

Cofnij