Abp Jerzy przewodniczył nabożeństwu Pasji w Warszawie

za: www.orthodox.pl, 12.03.2023

Na zakończenie drugiego tygodnia Wielkiego Postu, niedzielnego wieczoru 12 marca br., w stołecznej katedrze św. Marii Magdaleny odprawione zostało drugie nabożeństwo pasyjne. Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy, wieczerni z czytaniem fragmentu Ewangelii o męce Pańskiej wg św. Marka przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy. Hierarsze asystowało stołeczne duchowieństwo.

Po odczytaniu ewangelicznej perykopy homilię wygłosił arcybiskup Jerzy, który analizując przeczytany fragment zaznaczył, że bardzo mocno wybrzmiewa w nim rozczarowanie z postawy ludzi otaczających Chrystusa, którzy opuszczają Go. Na wzór Chrystusa każdy człowiek niezależnie od kontekstu sytuacji, choroby, etapu życia, samotności czy nawet po śmierci będzie musiał wypowiedzieć słowa: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. Każdemu dane będzie tylko raz w życiu doświadczyć stanu osamotnienia czy to przez ludzi, Boga, czy samego siebie. Ojcowie Cerkwi nazywają powyższe nieobecną obecnością.

W dalszej części homilii hierarcha wskazał na miłość Boga względem człowieka, który zawsze wyczekuje jego powrotu ugruntowanego na bazie świadomości i wolnego wyboru. „Pozostawienie, którego doświadczył Chrystus nigdy się nie powtórzy. Różnica między cierpieniem Mesjasza, a jednostki ludzkiej polega na tym, że Bóg w każdym momencie mógł je przerwać. Człowiek nie ma wpływu na długość cierpienia”. Jego Ekscelencja podkreślił, że nie możemy bać się krzyża, ponieważ za nim stoi Chrystus. Strach pojawia się wówczas, kiedy zaczynamy liczyć na swoje siły.

Kończąc arcybiskup Jerzy życzył zebranym w stołecznej katedrze umiejętności przyjrzenia się własnemu krzyżowi w perspektywie postu, kiedy w nadchodzącym tygodniu przed oczami wszystkich eksponowany będzie krzyż Chrystusa.

Kolejne wielkopostne nabożeństwo pasyjne w Warszawie odbędzie się 26 marca br.

Cofnij