Abp Jerzy wręczył nagrody diecezjalne

ks. Igor Habura, 27.03.2023

Z okazji zbliżającego się święta Paschy Chrystusowej Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy nagrodził duchownych za wierną i ofiarną służbę Cerkwi:

ks. Adama Góralczuka prawem noszenia złotego krzyża kapłańskiego,

ks. hieromnicha Jeremiasza Pająka prawem noszenia złotego krzyża kapłańskiego,

ks. diakona Dariusza Makucha godnością protodiakona

Nagrodzonym Władyka złożył życzenia wielu sił duchowych oraz fizycznych w dalszej służbie i udzielił arcypasterskiego błogosławieństwa.

Cofnij