Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów PAKP

za: www.orthodox.pl, 05.04.2023

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

W dniu 4 kwietnia 2023 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Obecni byli wszyscy arcybiskupi i biskupi.

Obrady dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

Sprawy zewnętrzne:

Zapoznano się i przyjęto do wiadomości decyzje patriarchy konstantynopolitańskiego o zaliczeniu do grona świętych nowych osób oraz o zawieszeniu w święceniach kapłańskich kilku duchownych, którzy naruszyli kanony cerkiewne. Zapoznano się z pismem patriarchy aleksandryjskiego o aktualnej sytuacji w patriarchacie. Zapoznano się z pismem arcybiskupa cypryjskiego o jego wyborze na zwierzchnika Kościoła Cypru. Zapoznano się z pismem patriarchy serbskiego o uznaniu i łączności liturgiczno – kanonicznej z Macedońską Cerkwią Prawosławną. Postanowiono wejść w modlitewną i liturgiczną łączność z Cerkwią Macedonii. Zapoznano się z pismem arcybiskupa ateńskiego informującym o Międzynarodowej Konferencji Teologicznej w dniach 11-15 października 2023 roku w Atenach. Postanowiono delegować prof. Jerzego Ostapczuka i mgr Jerzego Betlejko. Zapoznano się z pismem patriarchy rumuńskiego o organizacji w Timisoara w dniach 31 sierpnia – 2 września 2023 roku, VII Międzynarodowego Spotkania Młodzieży Prawosławnej pt. „Jesteście moimi przyjaciółmi”. Postanowiono delegować: biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza oraz trzy osoby z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Sprawy wewnętrzne:

Oceniono obecny stan Prawosławia w całości i w Polsce. Postanowiono: Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wyraża ubolewanie z powodu podziału światowego Prawosławia nasilonego aktualną sytuacją cerkiewną w Ukrainie. Święty Sobór podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zwołania spotkania zwierzchników Cerkwi lokalnych w celu likwidacji podziałów. W związku z destrukcyjną rzeczywistością cerkiewną w Ukrainie, Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego utrzymuje w mocy wszystkie dotychczasowe uchwały.

Odnosząc się do rożnych wywiadów, wypowiedzi, artykułów itp. w przestrzeni medialnej naszego kraju, dotyczących Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Św. Sobór Biskupów stwierdza, że jest to działalność destabilizacyjna, mająca na celu marginalizację i degradację życia cerkiewnego, służącą osłabieniu Prawosławia i zniechęceniu obywateli do Cerkwi. Informacje te są działaniem umyślnym i złośliwym; są nierzeczywiste i kłamliwe.

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wzywa pełnię Cerkwi prawosławnej w Polsce – duchowieństwo i wiernych do jedności i modlitewnej czujności, albowiem tylko to może uchronić eklezjalny organizm, jakim jest Cerkiew Boga Żywego, przed agresywną działalnością zlaicyzowanego świata. Omówiono aktualny stan stosunków ekumenicznych. Stwierdzono, że ekumenizm przeżywa obecnie duże doświadczenia. Omówiono sprawy dotyczące działalności Zespołu do spraw młodzieży. Oceniono działalność Funduszu Socjalnego i przyjęto sprawozdanie dotyczące jego działalności. W związku ze 100-leciem autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce w 2024 roku powołano komisję dla opracowania programu uroczystości w składzie:

arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, biskup supraski Andrzej, ks. mitrat Henryk Paprocki, ks. prot. Andrzej Lewczak, ks. prot. Jarosław Jóźwik, ihumen Pantelejmon (Karczewski), protodiakon Łukasz Leonkiewicz, prof. Aleksander Naumow, prof. Antoni Mironowicz, prof. Stefan Dudra, dr Jarosław Charkiewicz, ks. prot. Andrzej Misiejuk, ks. prot. Łukasz Koleda, dr Andrzej Golimont.

Obchody zostaną zainaugurowane Wielkim Poświęceniem świątyni pw. Hagii Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie w dniu 14 maja 2023 roku. Zapoznano się ze sprawozdaniami z życia diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego za rok 2022.

Przyznano nagrody z okazji Święta Paschy 2023 roku:

Archimandryctwo:

ihumen Włodzimierz (Dejneko)

Krzyż z ozdobami:

ks. Adam Lewczuk, ks. Jan Awksietijuk, ks. Piotr Kamieński, ks. Łukasz Koleda, ks. Marek Litwiniuk, ks. Eliasz Suproniuk, ks. Paweł Zabrocki, ks. Marcin Gościk, ks. Adam Stefanowicz, ks. Daniel Popowicz, ks. Michał Konyk, ks. Paweł Sidoruk. ihumen Sofroniusz (Wilenta)

Palica: ks. Jakub Dmitruk, ks. Andrzej Stremkowski, ks. Michał Dmitruk, ks. Michał Siemieniuk, ks. Paweł Korobieinikov, ks. Andrzej Żukowicki, ks. Paweł Korszak, ihumen Efrem (Ostapkiewicz), ks. Jarosław Łojko, ks. Paweł Siebiesiewicz, ks. Krzysztof Matwiejuk, ks. Marcin Prokopiuk, ks. Adam Magruk, ks. Jarosław Szmajda, ks. Mariusz Kiślak, ks. Igor Habura, ihumen Spirydon (Kuziak), ihumen Dionizy (Awksietijuk).

Ihumenstwo: hieromnich Serafin (Telep)

Protoijerejstwo: ks. Dawid Brewczyk, ks. Marcin Chiliński, ks. Tomasz Puczko, ks. Paweł Filinowicz, ks. Rafał Wawreniuk, ks. Korneliusz Wilkiel, ks. Jarosław Kupryjaniuk, ks. Jerzy Nieścierowicz, ks. Ivan Nikulin, ks. Piotr Omelczuk, ks. Paweł Szwed, ks. Tomasz Paszko, ks. Jarosław Grycz, ks. Aleksy Kucy, ks. Mariusz Radziwon.

Order Św. Marii Magdaleny II klasy: ks. Jan Kot, ks. Eugeniusz Skowroński, ks. Wiktor Tetiurka.

Order Św. Marii Magdaleny III klasy: Sławomir Prusaczyk, Switłana Ważowska, Andreas Misdziol, Jewgienija Misdziol, Anna Dębska, Michał Hajtko, Rościsław Zilitynkiewicz, Urszula Zilitynkiewicz, Igor Łesenko, Swietłana Doniec Łesenko.

Wyznaczono kolekty ogólnometropolitalne na rok 2023/24 na potrzeby parafii:

Zielona Góra – sierpień 2023 konto: 90 11402017 0000 4502 1199 1769

Łódź – katedra – wrzesień 2023 konto: 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Orneta – październik 2023 konto: 97 1940 1076 3082 2326 0000 0000

Poznań – listopad 2023 konto: 52 1020 4027 0000 1902 0356 0505

Gładyszów – grudzień 2023 konto: 20 8797 1039 0030 0399 2337 0002

Kuzawa – styczeń 2024 konto: 32 8071 0006 0018 8421 2000 0010

Elbląg – luty 2024 konto: 97 2490 0005 0000 4530 5882 0397

Leszno Górne – marzec 2024 konto: 86 1090 2545 0000 0001 5309 3332

Stargard – kwiecień 2024 konto: 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

Przyjęto tekst Listu Paschalnego.

Cofnij