Paschalny piknik we Wrocławiu

Natalia Szpytko, 06.05.2023

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego w niedzielę 30 kwietnia, przy Cerkwi Katedralnej Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu, odbyło się wydarzenie pod nazwą „Piknik Paschalny’’.

Było to spotkanie mające na celu zjednać wszystkich wiernych prawosławnej społeczności, sympatyków bractwa oraz najmłodszych naszej Cerkwi, w charakterze wspólnej integracji, zabawy i odpoczynku.

Tegoroczne wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej, Sestryczestwa im. Świętej Wielkiej Męczennicy Barbary oraz ks. arcydiakona Józefa Matusiaka. Nieoceniona jest także pomoc i ogromne wsparcie okazane przez duchowieństwo, wiernych, jak i młodzież z wrocławskiej parafii i jej okolic. Piknik został częściowo sfinansowany także przy wsparciu ELEOSU, który sam otrzymał znaczne fundusze od Kościoła i osób należących do Kościoła Prawosławnego w Ameryce.

Całe spotkanie rozpoczęło się Świętą Boską Liturgią celebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego. Na wiernych po wyjściu z Cerkwi czekał ciepły posiłek oraz różnego rodzaju słodkości, a dla najmłodszych uczestników zostały przygotowane przysmaki, takie jak wata cukrowa czy popcorn. Cały program wydarzenia został oparty na zabawach i atrakcjach przygotowanych dla dzieci przez obecnych tam animatorów. Najmłodsi mogli skorzystać z bloku animacji oraz warsztatów artystycznych, ciesząc się wzajemnie i poszerzając nowe pokłady umiejętności.

Życzliwym akcentem tego wydarzenia była obecność naszego Władyki, który towarzyszył nam przez cały czas trwania pikniku, rozmawiając i odpowiadając na pytania zaciekawionych wiernych.

Szczególne podziękowania za fakt udanej imprezy należą się o. arcydiakonowi Józefowi Matusiakowi za wielki wkład pracy oraz świetną koordynację przygotowań, licznie przybyłym tego dnia chętnym do pomocy, bractwu, sestryczestwu oraz ludziom o wielkim sercu, tak prężnie działającym dla dobra społeczności prawosławnej.

Wszyscy uczestnicy pożegnali się tego dnia z ogromnym zadowoleniem i uśmiechem na twarzy, wyrażając przy tym chęć i zainteresowanie kolejnymi tego typu wydarzeniami.

Cofnij