Dzień świętych Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu

ks. Marek Bonifatiuk, 23.05.2023

Dzień 21 maja jest tym, w którym parafia prawosławna w Zgorzelcu obchodzi swe święto. W tym dniu od 21 lat wierni zbierają się by wychwalać swych niebiańskich patronów św. cesarza Konstantyna i jego matkę Helenę. Od tego czasu na placu noszącym nazwę na cześć świętych cesarzy gromadzą się Polacy, Grecy, Ukraińcy, Bułgarzy, Serbowie, Mołdawianie, Białorusini, Rosjanie, Niemcy, Czesi i Słowacy. Wielonarodowa parafia po raz drugi świętowała w dolnej kondygnacji nowobudowanej cerkwi. Jedynie w ten sposób rozrastająca się liczebnie parafia może zapewnić względny komfort wiernym przybywającym na nabożeństwa. Stara mała świątynia, mimo swego piękna i uduchowienia dawno już nie mieściła przychodzących ludzi. Proboszcz i wierni mają nadzieję, że za wstawiennictwem swych patronów znajdą środki by dokończyć trwającą od dziewięciu lat budowę.

Święto przebiegało w podniosłej atmosferze pod przewodnictwem proboszcza Marka Bonifatiuka i arcydiakona Dymitra Szylka. Uroczyście śpiewał chór parafialny prowadzony przez Oresta Kuropkę.

W homilii proboszcz interpretując niedzielne czytanie Ewangelii zwrócił uwagę na to, że w przypadku usłyszanego fragmentu i życia patronów świątyni, to Bóg jest tym który wybiera. Widzi ślepego od urodzenia i uzdrawia go, tak samo widzi św. Konstantyna przed bitwą na moście Mulwijskim i ukazuje mu pod jakim znakiem zwycięży. Wskazał, że mądrość i pokora prowadzonej przez cesarza polityki powinna być przykładem dla obecnie sprawujących władzę. Ukazał trudy jakie święci syn i matka położyli dla dobra Kościoła i ludzkości.

Niezmiernie budującym była Święta Eucharystia, do której przystąpiły niemalże wszystkie dzieci zebrane na Boskiej Liturgii jak też spore grono osób dorosłych. Doksologia była elementem kończącym uroczystości w świątyni. Wspomniano też o ofiarach Ludobójstwa Greków Pontyjskich dokonanego przez Turków w latach 1914-1923, których pamięć obchodzona jest zawsze 19 maja.

W święcie parafialnym uczestniczyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego Mirosław Fiedorowicz, Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego Ireneusz Owsik, Zastępca Burmistrza Zgorzelec Radosław Baranowski, Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Olszyna Wiesław Wypych, Dyrektor PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” Sławomir Wochna, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu Franciszek Wurszt, przedstawiciele służb mundurowych Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu ppłk SG Julia Mandecka i str. kpt Grzegorz Fleszar Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Po nabożeństwie na placu cerkiewnym parafianie przygotowali świąteczny poczęstunek. Szczególne podziękowania należą się Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu i Nikosowi Rusketosowi Prezesowi Związku Greków w Polsce „DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Cofnij