44. paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej na św. Górę Grabarkę

Natalia Szpytko, 25.05.2023

W dniach 19-21 maja z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej miało przyjemność wziąć udział w XLIV Ogólnopolskiej Paschalnej Pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę. Wyjazd bractwa rozpoczął się w piątek rano molebnem, odprawionym we Wrocławskiej Katedrze przez opiekuna bractwa o. Adama Góralczuka.

Po przyjeździe na św. Górę Grabarkę kilkunastoosobowa grupa udała się na wieczernię i oficjalne rozpoczęcie wydarzenia. Przybyłych gości bardzo serdecznie przywitał i pozdrowił Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski.

Hierarcha w swoim przemówieniu podkreślił jak cenne dla młodzieży staje się przebywanie w takich miejscach jak św. Góra Grabarka, i jaką wiedzę oraz bogactwo przynosi im możliwość wspólnych spotkań, na których oprócz modlitwy, mogą wzajemnie porozmawiać o Bogu i nurtujących ich zagadnieniach z zakresu Cerkwi Prawosławnej.

Następnie zebranych gości powitała przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce - Gabriela Nowaszewska. Prowadząca w swojej wypowiedzi nawiązała do ostatniego przełomowego wydarzenia w życiu Cerkwi Prawosławnej w Polsce, poświęcenia świątyni pw. Mądrości Bożej w Warszawie, dając tym samym wyraz nadziei, iż zebrana tam młodzież, tak jak jej poprzednicy, dzięki którym odbyło się to wydarzenie, w przyszłości będzie prężnie działać dla dobra Cerkwi Prawosławnej i stanie się ambasadorami i obrońcami jej świętych prawd i tradycji.

Pod koniec dnia uczestników paschalnej pielgrzymi zaproszono na ognisko, zlokalizowane niedaleko monasteru, by przy wspólnych śpiewach i tańcu mogli oni aktywnie spędzić czas oraz zawiązać nowe znajomości z ich prawosławnymi rówieśnikami.

Kolejnego dnia, w sobotę 28 maja, wszystkie zaplanowane wydarzenia rozpoczęto od Świętej Boskiej Liturgii sprawowanej w Cerkwi Przemienienia Pańskiego pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Grzegorza. Zebrana młodzież, po raz pierwszy będąc na tej paschalnej pielgrzymce, mogła przystąpić do sakramentu Spowiedzi i Eucharystii. Po Liturgii przed główną monasterską świątynią na schodach ołtarza polowego, wykonano pamiątkową fotografię , uwieczniając, już po raz kolejny, ten wspaniały moment spotkania, w duchu minionych Świąt Paschy Chrystusowej, młodzieży prawosławnej z terenów całej Polski.

Kolejnym punktem w programie wydarzeń była standardowa, wszystkim znana prelekcja, pod tytułem : „Sto pytań do…”. Spotkanie, które za każdym razem przyciąga rzeszę zaciekawionych słuchaczy, mających możliwość zadać pytania na nurtujące ich tematy obecnym tam prelegentom. Tego roku swoją obecnością w prelekcji zaszczycili Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub, Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz, archimandryta Piotr Dawidziuk oraz towarzyszący duchowni. Po obiedzie młodzież miała możliwość wziąć udział w wykładach tematycznych prowadzonych przez archimandrytę Piotra z monasteru w Jabłecznej (na temat „Naukowe potwierdzenie naszej Wiary”), ks. Włodzimierza Misijuka ( pt. „ Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech się stanie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” oraz prof. Aleksandra Naumowa („ Rola Biblioteki Monasteru Supraskiego dla duchowości prawosławnej Rzeczpospolitej”).

Po zakończonych spotkaniach tematycznych i dyskusjach rozpoczął się kilkugodzinny cykl nabożeństw. O godzinie 17:00 sprawowane było całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz. Następnie na monasterskim cmentarzu odprawiona została panichida za zmarłych hierarchów oraz osoby dawniej związane z Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Polsce. O godzinie 22:30 odczytano akafist do św. Męczennika Gabriela Zabłudowskiego, patrona dzieci i młodzieży. Aż w końcu nadszedł najbardziej wyczekiwany moment całej pielgrzymki : nocna św. Boska Liturgia, która była celebrowana pod przewodnictwem władyki Grzegorza. Z perspektywy młodych ludzi uczestniczących na tych modlitwach jest to najpiękniejszy moment wszystkich odprawianych nabożeństw podczas paschalnej pielgrzymki, albowiem nocny klimat, roznoszące się w zupełnej ciszy liturgiczne śpiewy oraz możliwość przystąpienia do sakramentu Spowiedzi i Eucharystii stwarzają idealny nastrój kontemplacji, przebywając w tym świętym miejscu, pięknej Górze Grabarce.

Młodzież z naszej diecezji reprezentowała kilkunastoosobowa grupa pod opieką duchownego opiekuna bractwa o. Adama Góralczuka. Byli oni niesamowicie zadowoleni i wdzięczni z faktu pobytu na św. Górze Grabarce. Radość większości z nich pogłębiła możliwość przystąpienia do sakramentu św. Spowiedzi i Eucharystii oraz uczestnictwa, czy to śpiewając czy przysługując, z Bożą pomocą, na wszystkich nabożeństwach tamtej pielgrzymki.

Cofnij