Kurs szkoleniowy w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu

za: www.powp.wp.mil.pl, 19.11.2023

W dniach 7-9 listopada br. w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu, odbył się cykliczny kurs doskonalący dla zarządców, administratorów i użytkowników zabytkowych parafii wojskowych.

W kursie wzięło udział dwudziestu uczestników –kapelanów wojskowych i pracowników cywilnych z ordynariatów prawosławnego, rzymsko-katolickiego oraz duszpasterstwa ewangelickiego. Wśród nich byli ks. ppor Igor Habura, ks. ppor rez. Jarosław Biryłko, ks. mitrat Jerzy Szczur. Celem kursu było przedstawienie mechanizmów sprawowania trwałego zarządu nad zabytkowymi obiektami sakralnymi w Wojsku Polskim, a także zapoznanie z przepisami dotyczącymi postanowień konwencyjnych w zakresie ochrony dóbr kultury oraz zasad utrzymania i rewitalizacji obiektów zabytkowych parafii wojskowych. Ponadto zapoznano szkolonych z głównymi dokumentami resortu obrony narodowej określającymi strategię restauracji i opieki nad wojskowymi nieruchomościami zabytkowymi oraz zadaniami zarządców i administratorów tych obiektów. Kursanci zwiedzili Prawosławną Katedrę Narodzenia NMP oraz cywilno –wojskową parafię śww. Cyryla i Metodego, gdzie zostali zapoznani przez ks. Grzegorza Cebulskiego z historią obiektów, procesem złożoności adopcji przestrzeni architektonicznej i ikonograficznej dla potrzeb prawosławnej liturgiki.

Cofnij