Spotkanie przedstawicieli Episkopatu PAKP z kardynałem Rysiem

za: www.orthodox.pl, 19.11.2023

W dniu 16 listopada 2023 roku przedstawiciele Episkopatu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: arcybiskup lubelski i chełmski Abel, arcybiskup wrocławski i szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jerzy oraz biskup łódzki i poznański Atanazy złożyli wizytę Jego Eminencji Grzegorzowi kardynałowi Rysiowi metropolicie łódzkiemu.

Prawosławni hierarchowie przekazali metropolicie Grzegorzowi Rysiowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji podniesienia do godności kardynalskiej. W imieniu zwierzchnika PAKP Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz całego Św. Soboru Biskupów PAKP wręczyli Jego Eminencji tryptyk z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej. Złożyli także życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i wytrwałości w posłudze kardynalskiej, na chwałę Boga i Kościoła powszechnego.

Kardynał Grzegorz Ryś wyraził radość i podziękowania za braterską wizytę w łódzkiej rezydencji trzech prawosławnych biskupów.

Podczas wspólnego posiłku poruszono wiele aktualnych tematów i problemów dotyczących życia obu Kościołów. Hierarchowie rozmawiali m.in. o wspólnym działaniu na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, konieczności kontynuowania szczerego dialogu pomiędzy prawosławnymi i rzymskimi katolikami, a co najważniejsze o wspólnym świadectwie Chrystusowym.

Spotkanie przebiegło w atmosferze szczerej, braterskiej, otwartej rozmowy. Nawiązywała ona do wspólnego dorobku minionych lat, jak również do nowych wyzwań i problemów współczesności, którym oba Kościoły muszą sprostać. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że jedyną drogą do uniknięcia trudności i nieporozumień w dialogu dwustronnym są wspólne spotkania i szczera rozmowa w duchu Ewangelii.

Spotkanie zakończyła modlitwa w domowej kaplicy łódzkich metropolitów.

Cofnij