35. Niedziela po pięćdziesiątnicy

za: www.powp.wp.mil.pl, 07.02.2024

W minioną niedzielę (4 lutego), w katedrze Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

Po wysłuchaniu perykopy ewangelicznej ze słowem do zebranych w katedrze wojskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie zwrócił się Arcybiskup Jerzy. W swojej homilii zwrócił on uwagę na fakt, iż ta Ewangelia udowadnia nam, że Jezus Chrystus niczego nie czyni przypadkiem. Dzisiejsze czytanie wskazuje, że Chrystus przyszedł do Jerycha dla ślepca, ślepca który przed swoją chorobą widział oraz słyszał o Jezusie. Ślepiec wołając: „Jezusie Synu Dawida zmiłuj się nade mną.”, pokazuje nam archetyp Modlitwy Jezusowej. Im bardziej wołał tym bardziej był uciszany. Ci którzy szli z przodu (gr. οἱ προαγοντες - proagontes), uciszali ślepca, aby Jezus go nie usłyszał. Im bardziej starali się go stłumić to ten człowiek coraz głośniej modlił się. Dzisiejszy ślepiec musiał mieć ogromną wiarę w to, że Jezus jest w stanie uleczyć go z choroby. Ważnym jest fakt iż ślepiec najpierw się modlił, a później prosił o uzdrowienie. Z dzisiejszej Ewangelii płyną dwie lekcje pokazujące nam jak należy się modlić. Pierwszym krokiem jest świadomość stanu w jakim się znajdujemy, tak jak ślepiec który wiedział, że jest ślepy. Drugim krokiem jest świadomość tego jakim każdy człowiek powinien być, a jakim jest.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii Arcybiskup podziękował wszystkim za obecność i wspólną modlitwę oraz chórowi za śpiew.

Cofnij