Pielgrzymka abpa Jerzego do Grecji

redakacja, 13.02.2024

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniach 4-10 lutego br., arcybiskup Jerzy udał się z wizytą – pielgrzymką do Monasteru św. Ducha (Paraklitu) w Oropos nieopodal Aten. Monaster ten znany jest bliżej w Polsce za sprawą jego ihumena śp. archimandryty Tymoteusza (Sakkasa), który po długiej chorobie odszedł do Pana w 2020 roku.

Był On ihumenem Monasteru Paraklitu w latach 1980-2020. Szczególnie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych o. Tymoteusz zajmował się między innymi wydawnictwem i zagraniczną dystrybucją literatury cerkiewno-teologicznej w różnych językach do krajów byłego bloku komunistycznego, ale również greckojęzycznej wewnątrz Grecji. Dokonał wielu tłumaczeń greckich dzieł na języki słowiańskie i odwrotnie – dzieł świętych słowiańskich na język grecki.

W 1992 roku odwiedził Polskę, Prawosławne Seminarium Duchowne i diecezję białostocko-gdańską. W wyniku osobistej znajomości ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy z o. Tymoteuszem, w latach 1993-1994, do monasteru w Oropos zostało oddelegowanych trzech młodych nowicjuszy, którzy uczyli się tam sztuki pisania ikon i języka greckiego. Jeden z nich został w Paraklitu na zawsze i jest dzisiaj znany jako hieromnich Atanazy (Ugolik).

Arcybiskup Jerzy udał się do Monasteru Paraklitu, aby pomodlić się nad grobem o. Tymoteusza w imieniu metropolity Sawy i swoim własnym. Na grobie ihumena, w imieniu metropolity Sawy, został zapalony symboliczny znicz. Ojciec Tymoteusz przez wiele lat był spowiednikiem i ojcem duchowym arcybiskupa Jerzego.

Podczas pobytu w monasterze arcybiskup Jerzy, w asyście obecnego ihumena o. Mojżesza i mnicha Cherubina, odwiedził Sanktuarium św. Jana Ruskiego oraz Monaster św. Dawida na wyspie Eubea, gdzie znajduje się grób św. starca Jakuba (Tsalikisa), o którym niedawno ukazała się książeczka w przekładzie na język polski.

Następnie, w drodze do Aten arcybiskup Jerzy obejrzał Hezychastyrion św. Porfiriusza, a także odprawił krótką panichidę przy grobie Zwierzchnika Greckiej Cerkwi w latach 1998-2008 Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Chrystodulosa, Arcybiskupa Ateńskiego i całej Hellady, który znajduje się na I Ateńskim Cmentarzu Głównym. Podczas dwudniowego pobytu w Atenach, arcybiskup Jerzy odwiedził również swoją Alma Mater Wydział Teologiczny Uniwersytetu Ateńskiego, na którym studiował teologię w latach 1995-1999.

Cofnij