Zakończenie kolejnego etapu prac w cerkwi św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich

ihumen Spirydon (Kuziak), 17.02.2024

Z błogosławieństwa Arcybiskupa Jerzego Ordynariusza Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej w ostatnich miesiącach 2023 roku w cerkwi św.Jerzego w Ząbkowicach Śląskich trwały prace remontowo - konserwatorskie. Z ramienia diecezji prace nadzorował Diecezjalny Konserwator Zabytków - ks.prot. Jarosław Biryłko.

Zakres prac obejmował:

-demontaż starej posadzki drewnianej wraz z elementami zawilgoconej podbudowy w prezbiterium,

-wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych w prezbiterium,

-rozbiórkę ściany pomiędzy prezbiterium a nawą,

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i zbicie zawilgoconych tynków w prezbiterium,

-wymianę luźnych, odspajających się i zawilgoconych tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji wschodniej i południowej.

Prace remontowe były możliwe dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w 2023 roku przyznało naszej Parafii dwa dofinansowania na dwa zadania w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW: na elewację i na posadzkę.

W bieżącym 2024 roku planowana jest kontynuacja prac remontowo - konserwatorskich.

Cerkiew św. Jerzego powstała w XIV w. W XIX w. dokonano jej przebudowy. W roku 1966 świątynię przekazano, a następnie przystosowano do potrzeb liturgii prawosławnej. W trakcie prac odkryto XIV wieczny fresk św. Jerzego i sceny pasyjne. Pierwszy remont świątyni przeprowadzono w końcu lat 60 - tych XX w., kolejny w latach 1992 - 1995 i następnie w roku 2017 rozpoczął się generalny remont.

Parafia w Ząbkowicach Śląskich liczy zaledwie kilka rodzin. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu.

Wszelkie wpłaty można kierować na konto:

Parafia Prawosławna pw.św.Jerzego w Ząbkowicach Śląskich

ul. Kłodzka 6

57-200 Ząbkowice Śląskie.

Nr konta 53 1940 1076 3076 5580 0000 0000

Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim, którzy wsparli nas finansowo do tej pory. Wszystkich ofiarodawców zapewniamy o naszej modlitwie.

Cofnij