Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej 2024

za: www.orthodox.pl, 20.02.2024

Prawosławna młodzież każdego roku z niecierpliwością wyczekuje święta Spotkania Pańskiego (15 lutego). Tego dnia nie tylko wspominamy istotne wydarzenia z historii zbawienia ludzkości, lecz także świętujemy Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, ustanowiony przed ponad trzydziestoma laty przez Syndesmos, międzynarodową federację cerkiewnych organizacji młodzieżowych.

Przed kilkoma laty Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce zainicjowało tradycję ogólnopolskich obchodów tego święta, organizując je w weekend najbliższy dacie 15 lutego, za każdym razem w innym mieście i diecezji. W tym roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski ogólnokrajowe obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej miały miejsce w Krakowie w dniach 16-18 lutego.

Przygotowania do swojego święta młodzież z Polski rozpoczęła na długo przed tą datą. Oddziały Bractwa z wielu miejscowości podjęły się logistycznego wyzwania i zorganizowały zbiorowy transport dla uczestników wydarzenia do Krakowa. Największa grupa, która przybyła do stolicy Małopolski z Białegostoku, liczyła prawie 150 osób. Wielogodzinna podróż pociągami lub autobusami była doskonałą okazją do rozpoczęcia świętowania i dzielenia wspólnej radości.

Oficjalne otwarcie uroczystości miało miejsce w piątek 16 lutego w Hali Stulecia KS Cracovia tuż przy krakowskich Błoniach. Wzięli w niej udział Jego Ich Ekscelencje arcybiskup Jerzy, arcybiskup Grzegorz opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Świętego Soboru Biskupów, biskup Atanazy, biskup Warsonofiusz, opiekunowie duchowi bractw parafialnych i diecezjalnych oraz licznie zebrana młodzież. Wszystkich przybyłych gości powitała przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Gabriela Nowaszewska. W imieniu zebranych hierarchów głos zabrał arcybiskup Grzegorz, który przekazał młodzieży pozdrowienia od zwierzchnika Cerkwi w Polsce, Jego Eminencji metropolity Sawy, zapewniając o nieustannych modlitwach Eminencji za wszystkich młodych ludzi. Hierarcha życzył owocnego czasu spędzonego w Krakowie, przypominając, że powinna to być okazja nie tylko do wzajemnego spotkania się, lecz przede wszystkim spotkania młodzieży z Bogiem. Istotnym punktem uroczystości otwarcia był wykład ihumena Pantelejmona (Karczewskiego) z Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Jego tematyka nawiązywała do świętowanej w tym roku setnej rocznicy uzyskania autokefalii przez Cerkiew w Polsce. Duchowny przybliżył mało znane fakty z historii chrześcijaństwa wschodniego i słowiańskojęzycznego w Krakowie, umieszczając je w szerszym kontekście dziejów prawosławia w Rzeczpospolitej i dążeń do jego jurysdykcyjnej niezależności.

Następnie miał miejsce koncert zespołu Słowiany, wykonującego muzykę narodów Europy Wschodniej i Środkowej, którego większość członków to aktywni parafianie krakowskiej cerkwi. Młodzież przez wiele godzin doskonale bawiła się przy znanych sobie utworach, z chęcią poznała także nowe. Potrzebę młodych ludzi do bycia razem i celebrowania swojego dziedzictwa doskonale pokazał fakt, że nawet po zakończeniu występów spora grupa uczestników pozostała na miejscu, aby wspólnie śpiewać.

Drugi dzień tegorocznych obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, sobota, był okazją do lepszego poznania historii i zabytków Krakowa. Z samego rana uczestnicy wydarzenia wyruszyli na Zamek Królewski na Wawelu, gdzie pod okiem profesjonalnych przewodników poznawali wszystkie interesujące fakty na temat tego ważnego dla historii Polski miejsca. Następnie ich rolę przejęła młodzież z bractwa w Krakowie, która oprowadzała zebranych po Starym Mieście. Dopełnieniem tego była popołudniowa wizyta w Bazylice Mariackiej i zorganizowany dla uczestników ŚDMP wykład na temat najcenniejszego zabytku świątyni – unikatowego na skalę światową, gotyckiego ołtarza dłuta Wita Stwosza. Specjalnie na tę okazję duchowieństwo opiekujące się bazyliką odstąpiło od panujących w tym miejscu zwyczajów i dokonało uroczystego otwarcia ołtarza poza wyznaczonymi godzinami. Ogromne prezbiterium kościoła z trudem zmieściło młodych prawosławnych. Na zakończenie niezwykle interesującego spotkania wszyscy zebrani uroczyście odśpiewali kondakion do Bogurodzicy „Waleczna Hetmanko” (cs. Wzbrannoj Wojewodie). Bezpośrednio z Bazyliki Mariackiej wszyscy udali się do pobliskiej cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy, gdzie pod przewodnictwem przybyłych hierarchów odprawione zostało całonocne czuwanie.

Kulminacją wydarzeń organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce zawsze jest uczestnictwo w św. Liturgii. Tym razem, z powodu ogromnej liczby przybyłych, w niedzielny poranek odprawiono dwie św. Liturgie. Pierwsza Święta Liturgia rozpoczęła się o godzinie 7.30 w kaplicy Wszystkich Świętych, słynącej z ikonostasu oraz polichromii wykonanych przez Jerzego Nowosielskiego, główna, celebrowana przez przybyłych do Krakowa hierarchów, o godzinie 10. Cerkiew parafialna nie była w stanie pomieścić wszystkich zebranych. Wierni, młodzież oraz krakowscy parafianie, zapełnili nie tylko długie korytarze prowadzące do świątyni, lecz nawet chodnik przed wejściem do cerkiewnej kamienicy. Kazanie nawiązujące do ewangelicznego czytania wygłosił arcybiskup Jerzy. Hierarcha zwrócił uwagę na to, że wspomniany w przypadającym na ten dzień fragmencie Pisma Świętego Zacheusz był człowiekiem grzesznym i powszechnie pogardzanym. Mimo to, wykazał niezwykle uparte dążenie do zobaczenia Boga, przez co naraził się na jeszcze większe napiętnowanie. Przenosząc tę postawę na współczesne realia, arcybiskup Jerzy pokazał, jak ogromną pokorą cechował się Zacheusz i jak ważna jest ta cnota dla autentycznego poznania Chrystusa.

Po zakończeniu nabożeństwa głos jako pierwszy zabrał arcybiskup Grzegorz, który podziękował hierarchom za przybycie, proboszczowi krakowskiej parafii, ks. Jarosławowi Antosiukowi, za wkład w przebieg wydarzenia. Biskup Atanazy, gospodarz miejsca, skierował podziękowania na ręce wojewody małopolskiego, prezydenta Krakowa oraz marszałka Sejmiku Województwa Małopolskiego, którzy wsparli organizację tegorocznych obchodów, a także przewodniczącej i Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

W obchodach Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Krakowie uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa gości z zagranicy. W tym roku do Polski przybyła młodzież z Rumunii, Czech, Słowacji, Holandii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Możliwe było to dzięki rozwijającym się w ostatnich latach kontaktach Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z cerkiewnymi organizacjami zrzeszającymi młodych ludzi w innych krajach. Pobyt dziesięcioosobowej grupy młodzieży z Rumunii był częścią współpracy z organizacją Prawosławnych Studentów Rumunii, zainicjowanej jesienią ubiegłego roku wizytą członków polskiego bractwa na terenie Metropolii Mołdawii i Bukowiny.

Zagraniczne delegacje rozpoczęły swój pobyt w Krakowie kilka dni przed oficjalnym otwarciem uroczystości, w środę 14 lutego. Poza uczestnictwem we wszystkich punktach programu tegorocznych obchodów, wzięli udział w nabożeństwach święta Spotkania Pańskiego, zwiedzali krakowskie muzea i ważne zabytki. W sobotę miało miejsce spotkanie grup z zagranicy z biskupem Warsonofiuszem. Jego Ekscelencja przedstawił historię i teraźniejszość Cerkwi w Polsce, udzielił odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania. W chwilach wolnych od zajęć zagraniczni goście chętnie zapoznawali się z innymi uczestnikami z Polski, prezentowali kulturę swoich krajów oraz podejmowane przez ich organizacje działania na rzecz Cerkwi i prawosławnego ruchu młodzieżowego.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej zostały zorganizowane przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce wraz z Zarządem Bractwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej, we współpracy z parafią Zaśnięcia Bogurodzicy w Krakowie. Partnerami tegorocznego wydarzenia było województwo małopolskie i miasto Kraków. Patronat honorowy nad obchodami objął Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Cofnij