Abp Jerzy wziął udział w uroczystościach poświęcenia Sztandaru Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

za: www.powp.wp.mil.pl, 01.03.2024

W piątek, 1 marca br., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski) poświęcił sztandar Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Uroczysty dzień poświęcenia i wręczenia sztandaru szeregom Wojsk Obrony Terytorialnej swoją obecnością zaszczycili: Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, kadra dowódcza z Szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą na czele, żołnierze i rodziny wojskowe, przedstawiciele służb mundurowych, weteranów, duchowieństwa oraz zaproszeni goście. Rodzicami Chrzestnymi Sztandaru zostali: Halina Rogozińska z d. Rutkowska ps. „Mała” i Janusz Komorowski ps. „Antek”.

Ogromnie się cieszę i ze wzruszeniem przybyłem na dzisiejszą uroczystość po to, by w tym szczególnym, symbolicznym dniu wręczyć Dowództwu WOT sztandar – symbol jedności, honoru, męstwa, gotowości do walki, bohaterstwa żołnierzy i jednostek – mówił podczas uroczystości prezydent RP Andrzej Duda.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej służą Ojczyźnie w pobliżu swoich domów, macierzystych miast, miasteczek, miejscowości – podkreślił Zwierzchnik Sił Zbrojnych, dodając, że ich największym atutem, skarbem jest znajomość terenu, umiejętność prowadzenia ukrytymi ścieżkami, wskazywania miejsc, których często nie ma na mapach.

O wyjątkowości i wadze uroczystości powiedział minister obrony narodowej. Jest niezwykłym przyjąć na swoje barki odpowiedzialność za zgrupowanie. Jest niezwykłym przewodzić jednostce, grupie. Podążać i wyznaczać kierunek. Nie da się tego zrobić bez podkładu wartości. Sztandar nie jest pustym przedmiotem. Jest symbolem oddania, jedności, wyznacza kierunek i daje poczucie wspólnoty – zaakcentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pełniący obowiązki Dowódcy WOT gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk przywitał zebranych na uroczystości, a przyjmując sztandar z rąk Prezydenta RP, powiedział: Przyjmując sztandar, przyjmujemy również ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, za naszych rodaków, za przyszłe pokolenia. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują, jesteśmy tam, gdzie zagrożenie występuje, dlatego powinniśmy być przykładem dla innych, być wzorem odwagi, poświęcenia i profesjonalizmu.

Podczas uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru wojskowego Dowództwu WOT prawosławnemu ordynariuszowi towarzyszył Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. mjr Tomasz Paszko. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej na zakończenie uroczystości odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego i akompaniowała podczas defilady pododdziałów.

Cofnij