Spotkanie abpa Jerzego z Zarządem Diecezjalnym BMP

Natalia Szpytko, 06.03.2024

3 marca 2024 roku Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej uczestniczył w spotkaniu z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jerzym.

W trakcie spotkania zarząd miał sposobność przedstawić Jego Ekscelencji, sprawozdanie z minionego roku działalności Bractwa oraz omówić inicjatywy czekające na nie w najbliższym czasie.

Poruszono tematy m.in organizacji wyjazdu BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej do Grecji, kolejnej edycji prezentacji traktującej o istocie i znaczeniu BMP w naszej Cerkwi Prawosławnej, oraz kwestie włączenia się bractwa w obchody 100-lecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

Jego Ekscelencja udzielił młodym ludziom kilku cennych rad, wyraził aprobatę wobec przedłożonych mu planów rozwoju i zwiększenia udziału Bractwa w życiu Cerkwi, oraz dał błogosławieństwo na dalszą działalność młodej prawosławnej społeczności wiernych.

Cofnij