Władyka Jerzy na spotkaniach z ambasadorami Grecji oraz Bułgarii

ks. Igor Habura, 30.03.2024

25 marca abp Jerzy wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez Ambasador Grecji w RP, gdzie reprezentował również Jego Eminencję metropolitę Sawę. Spotkanie miało potrójnie świątecznych charakter, gdyż łączyło obchody Dnia Niepodległości Grecji, Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy oraz Dzień Wojska Greckiego.

Z tej okazji uroczyście zainaugurowano wystawę “Kolory Prawosławia - Grecja” w obecności jej autorów - Aleksandra Wasyluka i Jarosława Charkiewicza.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele MSZ i innych ministerstw, przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego i Armii, członkowie samorządu, biznesmeni, akademicy, ludzie ducha i sztuki, dziennikarze jako oraz obywatele Grecji mieszkających w Polsce.

Święto zaszczycili obecnością m.in. wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Polsko-Greckiej Pani Wanda Hanna Nowicka oraz Pani Małgorzata Borowska filolog klasyczna i wykładowca języka nowogreckiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Ambasador Pani Niki Kamba w swoim pozdrowieniu wspomniała między innymi o znaczeniu rewolucji Greckiej z 1821 roku, geopolitycznej i geostrategicznej roli współczesnej Grecji, przywiązaniu państwa do praworządności, stosunkach dwustronnych pomiędzy Grecją a Polską, podniesieniu poziomu inwestycji kraju i zwiększenie przepływu turystycznego z Polski do Grecji.


W czwartek Jego Ekscelencja abp Jerzy spotkał się w siedzibie ambasady Bułgarii z Panią Ambasador Margarita Ganeva. Podczas spotkania poruszono szereg tematów dotyczących współpracy PAKP - w tym naszej diecezji, z Republiką Bułgarii. Władyka został poproszony o oświęcenie ikony św. Jana Rylskiego - patrona Bułgarii, która następnie zawisła w głównym gmachu ambasady.

Cofnij