Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

ks. Igor Habura, 17.04.2024

W sobotę 13 kwietnia we Wrocławiu Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył wielkopostnym rekolekcjom duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Podczas Boskiej Liturgii Władyka z okazji nadchodzącego święta Paschy nagrodził prawem noszenia mitry: ks. Artura Grabana, ks. Marka Bonifatiuka, ks. Jarosława Biryłko. Krzyżem z ozdobami ks. ihumena Jerzego Omelianiuka. Godnością protoiereja ks. Tomasza Mędryckiego oraz prawem noszenia złotego krzyża ks.Adama Horbala.

Po Boskiej Liturgii uroczyście wspomniano zmarłych biskupów oraz kapłanów diecezji, w szczególności niedawno zmarłego protodiakona Dariusza Makucha oraz służącego niegdyś w diecezji ks. Wiktora Szajkowskiego.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do zebranych zwrócił się abp Jerzy. Władyka podziękował duchowieństwu za przybycie i pozdrowił ze „świętem diecezji”, którym są wielkopostne rekolekcje. Władyka zwrócił szczególną uwagę na potrzebę stałej pracy nad sobą każdego z ojców, wynikającej z odpowiedzialności za powierzonych wiernych.

Cofnij