Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 21.12.2020

W XXVIII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, Boskiej Liturgii w asyście katedralnego duchowieństwa przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie św. Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 17, 12-19):

“W owym czasie, gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. W swojej homilii zwrócił uwagę, że dzisiejsze czytania stanowi swoisty “hymn o wdzięczności”. Jego Ekscelencja podkreślił jak wielką rolę powinna w naszym życiu odgrywać cnota wdzięczności. Widząc postać “tego jedynego”, który podziękował, powinnyśmy pochylić się nad wdzięcznością Bogu. Władyka przywołał postać św. Jana Złotoustego, który niezliczoną ilość razy powtarzał każdego dnia słowa “chwałą Bogu za wszystko”. Wdzięczność jest prawdziwą wdzięcznością tylko wtedy, gdy dziękujemy Bogu za wszystko, zarówno to co dobre jak i to co nie układa się po naszej myśli.

Cofnij