Ruch służbowy w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 21.12.2020

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego informuje, iż Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński:

Decyzją Nr 28/2020/A ks. mitratowi Piotrowi Żornaczukowi udziela trzymiesięcznego urlopu zdrowotnego, celem odbycia rekonwalescencji zdrowotnej.

Dekretem Nr 29/2020/A ks. mgr. inż. Jarosława Szmajdę zwalnia ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej Narodzenia Bogurodzicy w Gorzowie Wielkopolskim, z dniem dzisiejszym.

Dekretem Nr 30/2020/A ks. Tomasza Mędryckiego zwalnia ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze, z dniem dzisiejszym.

Dekretem Nr 31/2020/A ks. mitrata mgr. Igora Popowicza zwalnia ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lesznie Górnym, z dniem dzisiejszym.

Dekretem Nr 32/2020/A ks. mitrata Sławomira Kondratiuka zwalnia ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Michałowie, z dniem dzisiejszym.

Dekretem Nr 33/2020/A ks. mgr. inż. Jarosława Szmajdę mianuje Proboszczem Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lesznie Górnym, z dniem dzisiejszym.

Dekretem Nr 34/2020/A ks. Tomasza Mędryckiego mianuje Proboszczem Parafii Prawosławnej Narodzenia Bogurodzicy w Gorzowie Wielkopolskim, z dniem dzisiejszym.

Dekretem Nr 35/2020/A ks. Adama Horbala mianuje Proboszczem Parafii Prawosławnej Zwiastowania Najświętszej Maryji Bogarodzicy w Malczycach, z dniem dzisiejszym.

Dekretem Nr 36/2020/A ks. Adama Horbala mianuje Proboszczem Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Michałowie, z dniem dzisiejszym.

Dekretem Nr 37/2020/A ks. prot. mgr. Artura Grabana, na okres urlopu zdrowotnego ks. mitrata Piotra Żornaczuka, mianuje Administratorem Prawosławnej Parafii Św. Trójcy w Wałczu i powierza Mu obowiązki zabezpieczenia życia liturgicznego w w/w parafii (nowy styl).

Decyzją Nr 39/2020/A ks. Tomasza Mędryckiego, w związku z objęciem parafii prawosławnej Narodzenia Bogurodzicy w Gorzowie Wielkopolskim, zwalnia ze stanowiska nauczyciela w Szkole Śpiewu Cerkiewnego w Cieplicach, z dniem dzisiejszym.

Decyzją Nr 40/2020/A ks. prot. mgr. Lubomira Worhacza wyznacza na stanowisko nauczyciela w Szkole Śpiewu Cerkiewnego w Cieplicach, z dniem dzisiejszym.

Cofnij