Święta Bożego Narodzenia we Wrocławiu

ks. Igor Habura, 08.01.2021

Nabożeństwom w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Wrocławski i Szczeciński Jerzy.

Liturgiczne uroczystości Narodzenia Chrystusa rozpoczęły się w Wigilię 6 stycznia nabożeństwem Królewskich Godzin Kanonicznych oraz Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego.

Królewskie albo Wielkie Godziny Kanoniczne, po cerkiewno-słowiańsku Carskije Czasy swoją nazwę zawdzięczają wyjątkowo uroczystemu i tryumfalnemu sposobowi ich sprawowania oraz dawnej tradycji Bizancjum, gdy na Czasach w katedrze był zobowiązany uczestniczyć sam imperator, pozostawiający z tego powodu wszystkie państwowe sprawy. Również inne prawosławne królestwa przyjęły tę tradycję od Bizancjum i wszyscy prawowierni monarchowie ściśle przestrzegali tej reguły.

Królewskie Godziny sprawowane są przed świętami Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego, w dni ich wigilii (6 i 18 stycznia) i poświęcone są tym wydarzeniom, a także w Wielki Piątek – gdy ich treść stanowi Męka Pańska. Oprócz psalmów, na każdej godzinie sprawowanej w kolejności I,III,VI i IX czytana jest paremija – urywek ze Starego Testamentu, zawierający proroctwo o wspominanym dniu, tekst z Apostoła i Ewangelii. Oprócz tego, śpiewane są specjalne tropariony. Autorstwo Królewskich Godzin przypisywane jest św. Cyrylowi Aleksandryjskiemu.

Wieczorem o godz. 17.00 sprawowano nabożeństwo Wielkiego Powieczerza i jutrzni.

W święto Bożego Narodzenia, 7 stycznia, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, w asyście katedralnego duchowieństwa sprawował świąteczną Boską Liturgię. W trakcie nabożeństwa protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej – odczytał Bożonarodzeniowe Orędzie św. Soboru Biskupów PAKP.

Po zakończeniu nabożeństwa Władyka, duchowieństwo oraz bardzo licznie zebrani wierni wychwalali Nowo narodzonego Chrystusa, wspólnie śpiewając kolędy.

Wieczorem, o godzinie 17.00 sprawowana była Wielka Wieczernia, po której również odbyło się wspólne kolędowanie.

W drugim dniu świąt, 8 stycznia, abp Jerzy odprawił św. Liturgię we wrocławskiej katedrze. W tym dniu Cerkiew wspomina Synaksę Przenajświętszej Bogurodzicy. Wierni gromadzą się w świątyniach, aby wychwalać Matkę Bożą, bez Której nie byłyby możliwe Narodziny Jezusa Chrystusa.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja abp Jerzy nagrodził Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia protodiakona Mieczysława Oleśniewicza wraz z matuszką Anną w związku z 50 leciem urodzin ks. Mieczysława oraz za wspólną wieloletnią służbę dla dobra Cerkwi.

Cofnij