Święto i uroczystości 30-lecia Prawosławnego Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach

ks. Mariusz Kiślak, 11.01.2021

W trzecim dniu Świąt Narodzenia Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa - 9 stycznia, Prawosławny Dom Opieki św. Stefana obchodził święto patrona Domu.

Uroczystości rozpoczęły się w przededniu święta, nabożeństwem całonocnego czuwania. Sobotnie nabożeństwo rozpoczął czyn odnowienia cerkwi po czym rozpoczęła się św. Liturgia, której przewodniczył Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy. W wygłoszonej homilii Arcypasterz podkreślił znaczenie postawy św. Apostoła, Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana, jak również wskazał jako przykład do naśladowania w zachowaniu czystości wiary w Boga i służby drugiemu człowiekowi.

Na 2021 rok przypada 30-lecie działalności Prawosławnego Domu Opieki św. Stefana. Z tej okazji Arcybiskup Jerzy poświęcił tablicę upamiętniającą Władykę Jeremiasza, pomysłodawcy i budowniczego Domu św. Stefana, której fundatorami są absolwenci Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego w latach 2016-2019.

Z myślą podkreślenia jubileuszu Domu św. Stefana został przeprowadzony remont w domowej cerkwi polegający na wymianie podłogi i szeregu prac rewitalizacyjnych włącznie z ikonostasem. Prace remontowe w kaplicy Domu św. Stefana przeprowadził pan Jerzy Kejan, parafianin wrocławskiej cerkwi katedralnej wraz ze współpracownikami.

Po świętej Liturgii Władyka Jerzy za wieloletnią i ofiarną pracę na rzecz Domu odznaczył orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny panią Emilię Krawczyk i panią Halinę Łeńko.

Arcybiskup Jerzy wyraził ubolewanie, że święto musiało odbyć się w epidemicznym reżimie i zapowiedział kontynuację obchodów jubileuszu Domu św. Stefana.

Cofnij