Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy - przed świętem Objawienia Pańskiego

ks. Igor Habura, 17.01.2021

W niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego Boskiej Liturgii we wrocławskim soborze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 1, 1-8):

*”Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, i jadał szarańczę i miód leśny, a głosił, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym” *

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Igor Habura. Po zakończeniu Liturgii Władyka Jerzy zwrócił się do najmłodszych “Kochane dzieci, zgodnie z tradycją naszej parafii czekają na was podarunki. Te prezenty są pamiątką Narodzenia Chrystusa, który Sam był prezentem dla całego świata”. Następnie Jego Ekscelencja rozdał wszystkim dzieciom świąteczne upominki.

Cofnij