Święcenia diakońskie w katedrze Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego

za: www.powp.wp.mil.pl, 18.01.2021

14 stycznia br., w świątyni wojskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, odbyła się św. Liturgia z okazji święta Obrzezania Pańskiego oraz dnia pamięci św. Bazylego Wielkiego, arcybiskupa Cezarei Kapadockiej.

Świątecznej św. Liturgii przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, arcybiskup Jerzy (Pańkowski). Wraz z nim, by sprawować Eucharystię, przy ołtarzu stanęli zastępca ordynariusza ks. mitrat płk Aleksy Andrejuk, kapelani ordynariatu oraz księża spoza wojskowej diecezji.

Podczas uroczystego nabożeństwa odbyła się chirotonia diakońska. Arcybiskup Jerzy udzielił święceń diakońskich pracownikowi ordynariatu lektorowi ppor. Tomaszowi Pieczarce. Ordynariusz, wzywając także wszystkich zebranych do żarliwej modlitwy, włożył swe ręce na kandydata i modlił się o zesłanie łaski Bożej, w tej posłudze.

W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyła rodzina oraz przyjaciele wyświęconego na diakona Tomasza Pieczarki.

Homilię wygłosił ks. hieromnich Pantelejmon (Karczewski). Podczas św. Liturgii chórem mieszanym dyrygował lektor Miłosz Bogić.

W końcowym słowie Arcybiskup Jerzy, pozdrawiając wszystkich i dziękując za wspólną modlitwę, w swej refleksji odniósł się do liturgicznie upamiętnianych wydarzeń. Szczególne słowa skierował do diakona Tomasza, przywołując jako wzór postać św. apostoła, pierwszego męczennika i arcydiakona Stefana. Ordynariusz podkreślał, że służba diakońska, która jest piękną i dającą dużo radości służbą, jest przede wszystkim służeniem innym i przygotowaniem do dalszych stopni służenia Cerkwi Chrystusowej.

Po nabożeństwie wykonano upamiętniające fotografie.


ŻYCIORYS

Ks. diakon ppor. Tomasz Pieczarka urodził się 22 kwietnia 1991 roku w Łapach. W 2011 roku rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Będąc alumnem drugiego roku studiów, przyjął postrzyżyny lektorskie. Studia ukończył w roku 2014, broniąc pracę licencjacką pt.: „Rodzaje i pochodzenie nabożeństw żałobnych w Kościele Prawosławnym – ze szczególnym uwzględnieniem rytów pochówku zmarłych.”. Następnie rozpoczął naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył przygotowując i broniąc pracę magisterską pt.: „Pieśni Paraliturgiczne ku czci Bogurodzicy w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym.”. W 2014 roku, rozpoczął pracę w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego, jako psalmista. W 2017 roku Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oddelegował go na kurs oficerski, do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Na początku maja 2018 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP patent oficerski i został promowany do stopnia Podporucznika Wojska Polskiego. 16 października 2020 roku zawarł sakrament małżeństwa z Magdaleną Nazaruk. 14 stycznia br. przyjął święcenia diakonatu, z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.

Cofnij