Kolejny etap prac przy Cerkwi w Ząbkowicach Śląskich

o. Spirydon Kuziak, 03.01.2020

W ostatnich dniach ubiegłego roku w Cerkwi w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzono szereg prac ziemnych. Wykopano i wywieziono ziemię w remontowanej nawie głównej świątyni. Następnie wylano pierwszą warstwę betonu, tzw. chudziak pod przyszłą posadzkę w świątyni w nawie głównej. W nowym roku planowane są prace związane z wykonaniem więźby dachowej i pokryciem dachu.


Ząbkowicka cerkiew to dawna kaplica szpitalna wybudowana w XIV wieku. Świątynię użytkowali Templariusze, następnie w trakcie wojen husyckich została poważnie uszkodzona. W XIX w. dokonano jej przebudowy. W latach 1966–1967 budynek przystosowano do potrzeb liturgii prawosławnej. W trakcie adaptacji świątyni, błogosławionej pamięci władyka Bazyli Doroszkiewicz, odkrył XIV-wieczny fresk przedstawiający św. Jerzego Zwycięzcę. Od lat 90-tych trwają w świątyni prace konserwatorsko-remontowe mające na celu przywrócić jej dawną świetność.

O niedawnych uroczystościach 700-lecia ząbkowickiej Cerkwi pisaliśmy TUTAJ

Cofnij