Siódma rocznica śmierci abp. Jeremiasza - spotkanie wspomnieniowe

ks. Igor Habura, Antonina Kieleczawa, 17.04.2024

W środę 17 kwietnia przypadała siódma rocznica śmierci błogosławionej pamięci arcybiskupa Jeremiasza. Władyka Jeremiasz był ordynariuszem diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w latach 1983-2017.

Tego dnia Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp. Jerzy odwiedził grób abp. Jeremiasza na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli, gdzie sprawował litiję.

W cerkwiach naszej diecezji wznoszono szczególne modlitwy w intencji Władyki Jeremiasza. W katedrze po zakończeniu Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów sprawowano panichidę.

W 2022 roku w związku z piątą rocznicą śmierci z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Władyki Jerzego wydano książkę „Powrót do Raju” - autorstwa abp. Jeremiasza o czym pisaliśmy TUTAJ

Wiecznaja Pamiat Władyko!


W niedzielę 21 kwietnia Stowarzyszenie Prawosławne we Wrocławiu zorganizowało po Boskiej Liturgii spotkacie Parafian, upamiętniające 7 rocznicę śmierci śp. Władyki Jeremiasza. Witając licznie zebranych Parafin, spotkanie otworzyła Przewodnicząca Stowarzyszenia Lubomiła Rydzanicz i przeszła do prezentacji wielu faktów z życia Władyki, biskupa i uczonego.

W dalszej części zaprezentowane zostały 2 filmy kilkunastominutowe przez rodzeństwo Panią Annę Wróblewską i Pana Jana Demczuka, które pozwoliły zawrócić nam czas i pobyć jeszcze raz przez chwilę ze śp. Władyką Jeremiaszem. Pierwszy film był kroniką życia, spotkań, wydarzeń z życia Władyki, jako Zwierzchnika Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, w którym nie brakowało też trudności. O jednej z nich wspominał śp. Władyka. Dla starszych księży, którzy nie byli już w stanie sprawować św. Liturgii i prowadzić życia parafii, powstawał problem ich zamieszkania po opuszczeniu parafii. Ten trudny problem, zrodził pomysł budowy przez Władykę Domu Opieki w Cieplicach.

W drugim filmie usłyszeliśmy śp. Władykę Jeremiasza sprzed 7 lat, z interpretacją znaczenia Wielkiego Postu i poszczególnych jego niedziel, przygotowujących wiernych do możliwości przekroczenia Bram Raju.

Były też osobiste, bardzo ciepłe wspomnienia Parafian o śp. Władyce Jeremiaszu i wola przygotowania obszerniejszego wspomnieniowego spotkania na 10 rocznicę śmierci Władyki.

Ponownie wybrzmiała też refleksja Władyki Jeremiasza, która nie straciła nic na aktualności, a którą Wierni Katedry usłyszeli podczas św. Liturgii 10 marca 2013r., upamiętniającej jubileusz 30-lecia Jego chirotomii. Śp. Władyka Jeremiasz powiedział wtedy, że Diecezja Wrocławsko-Szczecińska ma do spełnienia ważną rolę kontynuacji bizantyjskiej tradycji chrześcijańskiej na ziemiach zachodnich. Liczne ślady tej tradycji, mówił Władyka, sięgają czasów niepodzielonego kościoła chrześcijańskiego, daleko przed rokiem 966 i jest Boże błogosławieństwo na jej kontynuację. Wyraża się ono w trwaniu małych, czasami kilkuosobowych, parafii na północy i południu naszej Diecezji, a także powstawaniu w ostatnim latach zupełnie nowych parafii.

Cofnij