• photo

  Zakończono remonty zabytkowych cerkwi w dekanacie szczecińskim

  Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie w trzech parafiach. Remontom były poddane zabytkowe świątynie:

  Cerkiew pw. Zaśnięcia Prz…

 • photo

  Niedziela Przebaczenia Win

  1 marca w Niedzielę Przebaczenia Win – dzień kończący przygotowanie do Wielkiego Postu, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze Narodzenia Bogurodzicy przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. …

 • photo

  Zimowisko w Cieplicach

  Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego w dniach 16-22 lutego w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach odbyło się zimowisko dla dzieci i młodzieży. W wypoczynku wzięły udział 43 osoby w w…

 • photo

  BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej na Światowm Dniu Młodzieży Prawosławnej w Lublinie

  Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abp. Jerzego, 14 lutego z Wrocławia wyruszyła osiemnastoosobowa grupa młodzieży prawosławnej Diecezji Wrocławsk…

 • photo

  Niedziela o Sądzie Ostatecznym

  23 lutego, w trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. Hierarsze asystowali duchowni wrocławskiej k…

 • photo

  Dzień modlitwy za zmarłych

  Sobota mięsopustna, poprzedzająca niedzielę o Sądzie Ostatecznym, to dzień szczególnej modlitwy za zmarłych.

  Dni modlitwy za zmarłych przypadają głównie w soboty. Cerkiew zna dwie soboty, które określane s…

 • photo

  Arcybiskup Jerzy odwiedził grób władyki Michała (Kiedrowa)

  20 lutego Jego Ekscelencja abp Jerzy odwiedził grób pierwszego biskupa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej - Michała (Kiedrowa).

  Władyka Michał urodził się 23 września 1883 r. B…

 • photo

  Zakończono kolejny etap budowy nowej Cerkwi w Zgorzelcu

  Dzięki staraniom miejscowych parafian i dobroczyńców z całej Polski udało się z dniem 17 lutego zakończyć kolejny etap budowy cerkwi.

  Wylewano: małe sklepienia nad trzema absydami w…

 • photo

  Nowe ikony w stargardzkim ikonostasie

  Dzięki stargardzkiej parafii, ofiarom wiernych z całej Polski oraz zaangażowaniu Przeglądu Prawosławnego w Cerkwi pw. Św. App. Piotra i Pawła w 2019 roku stanął, tak długo wyczekiwany przez wiernych, ik…

 • photo

  Niedziela o Synu Marnotrawnym

  16 lutego, w drugą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. Podczas Boskiej Liturgii zabrzmiał dobrze wszyst…

 • photo

  Święto Spotkania Pańskiego we wrocławskiej katedrze

  Wieczorem 14 lutego w wigilię święta Spotkania Pańskiego nabożeństwu całonocnego czuwania we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy w asyśc…

 • photo

  Konferencja Wizytatorów i Doradców Metodycznych

  W dniu 7 lutego 2020r. w Centrum Kultury Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego w Warszawie, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski…