• photo

  W Jerozolimie zstąpił Święty Ogień

  Święty Ogień zstąpił na ręce Jerozolimskiego Patriarchy Teofila III ok. godz. 13:30 polskiego czasu!

  Prawosławni, którzy nie wybierają się do Ziemi Świętej, obserwują przebieg ceremonii Święteg…

 • photo

  List Paschalny Świętego Soboru Biskupów

  List Paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek oraz Wszystkich Wiernych Dzieci

  -…

 • photo

  Wielka Sobota

  „Ta sobota jest przebłogosławiona, w niej bowiem Chrystus zasnąwszy, Zmartwychwstał trzeciego dnia”


  W Wielką Sobotę we wrocławskiej katedrze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy nabożeństwu Godzin i Litur…

 • photo

  Wielki Piątek

  *„Dzisiaj na drzewie wisi Ten, który na wodach ziemię zawiesił. Na króla aniołów zakładana jest korona cierniowa. W szatę hańby przyobleczony jest Ten, Który niebo przyodziewa obłokami. Policzkowany jest Ten, który w Jord…

 • photo

  Wielki Czwartek - czytanie 12 Ewangelii o Męce Chrystusa

  Wieczorem Władyka przewodniczył nabożeństwu jutrzni z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii opowiadających o ostatnich godzinach życia Chrystusa. To wyjątkowe nabożeństwo rozpoczyna Trid…

 • photo

  Wielki Czwartek - wspomnienie Mistycznej Wieczerzy

  *”Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra, niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędzie…

 • photo

  Pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia

  Środową Liturgią Uprzednio Poświęconych darów zakończyły się pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia. Codziennym nabożeństwom Jutrzni, Godzin Kanonicznych oraz Wieczerni z Liturgią św. Grzegorza Dialoga …

 • photo

  Niedziela Palmowa - Wejście Chrystusa do Jerozolimy

  W niedzielę 17 kwietnia, Cerkiew Prawosławna uroczyście świętowała Wejście Chrystusa do Jerozolimy.

  W tym dniu nabożeństwom we wrocławskim Soborze Narodzenia Bogurodzicy przewodniczył …

 • photo

  Piąta rocznica śmierci abp. Jeremiasza

  17 kwietnia, w Niedzielę Palmową przypadała piąta rocznica śmierci błogosławionej pamięci arcybiskupa Jeremiasza. Władyka Jeremiasz był ordynariuszem diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w latach 1983-…

 • photo

  Przedświąteczne spotkanie w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie w Lublinie

  W środę 13 kwietnia br. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jego Ekscelencja abp Jerzy (Pańkowski) uczestniczył w spotkaniu świątecznym w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej …

 • photo

  Siła przyjaźni – pomoc uchodźcom w Cieplicach

  W sobotę 02.04 do Domu św. Stefana dotarł transport z pomocą humanitarną. Zbiórkę darów przeprowadziła młodzież zrzeszona w Evangelische Jugend Pfalz, na której czele stoi pastor Florian …

 • photo

  V Niedziela Wielkiego Postu oraz ostatnie nabożeństwo pasyjne

  W V Niedzielę Wielkiego Postu, gdy Cerkiew wspomina pamięć świętej Marii Egipskiej, nabożeństwom we wrocławskim soborze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp J…