• photo

  Spotkanie abpa Jerzego z członkami Bractwa Młodzieży Prawosławnej z Lubina

  28 listopada Bractwo Młodzieży Prawosławnej z Lubina miało zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Jego Ekscelencją, Najprzewielebniejszym Jerzy, Arcybiskupem Wrocławsk…

 • photo

  Spotkanie Władyki Jerzego z delegacją Górników

  W niedzielę 28 listopada 2021r. z okazji zbliżającego się święta Barbórki obchodzonego każdego roku 4 grudnia, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski…

 • photo

  Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

  W XXIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskim soborze, w asyście katedralnego duchowieństwa, przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskie…

 • photo

  Duchowieństwo z Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w monasterze Paraklitu

  W dniach 4-11 listopada br. z błogosławieństwa abp. Jerzego i ks. archimandryty Mojżesza w monasterze Paraklitu w Grecji przebywali przedstawiciele diecezji, ks. Mariusz…

 • photo

  Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy - Dzień pamięci Świętych Mocy Niebiańskich

  *„Arcystratedzy niebiańskich zastępów, prosimy was zawsze, my niegodni, abyście waszymi modlitwami otoczyli nas, opieką skrzydeł waszej niematerialnej chwał…

 • photo

  Święto parafialne w Torzymiu

  21 listopada w dzień liturgicznej pamięci św. Archanioła Michała Parafia Prawosławna w Torzymiu obchodziła swoje święto patronalne. Boską Liturgię sprawował proboszcz torzymskiej parafii ks. Michał Koval ora…

 • photo

  Abp Jerzy wziął udział w uroczystościach w wojskowej parafii w Ciechocinku

  Jedną z najważniejszych kryteriów każdej religii jest wiara w nadprzyrodzony świat, inaczej mówiąc w świat duchowy. (…) Aniołowie, a szczególnie arcystrateg Mic…

 • photo

  Konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

  15 listopada w Domu św. Stefana w Cieplicach odbyła się coroczna konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią sprawowan…

 • photo

  Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy

  W XXI Niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej Katedrze przewodniczył Ordynariusz Diecezji abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apos…

 • photo

  Święto parafialne w Starym Wołowie

  Na święto parafialne do Starego Wołowa przybyli wierni ze Starego Wołowa, z Wołowa miasta, Brzegu Dolnego, Wrocławia i z pobliskich miejscowości.

  Przed Boską liturgią ks. Aleksander Konachowicz, dokona…

 • photo

  Abp Jerzy wziął udział w konferencji w Kijowie

  W dniach 11-12 listopada Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński odwiedził Kijów.

  Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i Całej…

 • photo

  Święto Parafialne w Samborzu

  10 listopada w dzień liturgicznej pamięci św. wielkiej męczennicy Paraskiewy, Parafia Prawosławna w Samborzu obchodziła swoje święto patronalne. Pomimo iż uroczystości odbywały się w środku tygodnia w dniu r…