• photo

  Spotkanie biskupów wojskowych

  Biskup polowy Wiesław Lechowicz spotkał się dziś z abp. Jerzym Pańkowskim, arcybiskupem wrocławskim i szczecińskim Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, prawosławnym Ordynariuszem Wojska Polskieg…

 • photo

  Ponad 100 ton pomocy humanitarnej wysłano na Ukrainę - podsumowanie 20 dni akcji pomocowej

  Od pierwszego dnia wojny, po otrząśnięciu się z szoku i niedowierzania wierni i duchowieństwo, liczącej zaledwie 45 parafii, Prawosławnej Diecezji Wroc…

 • photo

  Kolejna pomoc Ukrainie ze Stargardu

  Z pudłami pełnymi artykułów pierwszej potrzeby, które trafią do uchodźców z Ukrainy, dotarli dzisiaj do parafii prawosławnej w Stargardzie funkcjonariusze z Aresztu Śledczego.

  Akcję pomocową na rzecz…

 • photo

  Uroczystość ślubowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji

  14 marca w Sali Konferencyjnej i Odpraw KWP we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania ośmiu nowo przyjętych policjantów, którzy tym samym dopełnili liczbę 100 nowo przyjęty…

 • photo

  Pomoc Ukrainie z parafii św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu

  Proboszcz parafii św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, ks. Eugeniusz Bójko przekazał dary Fundacji Przystanek Rodzina we Wrocławiu, która w tym trudnym czasie pomaga również rodzino…

 • photo

  Niedziela Tryumfu Ortodoksji

  13 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Tryumfu Ortodoksji, Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy.

  W trakcie nabożeństwa zabrzmiał fragment z Ewa…

 • photo

  Ruch służbowy

  Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 04/2022/A ks. arcydiakona Józefa Matusiaka przyjął w skład kleru Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz mianował go nadetatowym w kate…

 • photo

  Uchodźcy z Ukrainy w Domu św. Stefana w Cieplicach

  W Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach odbyło się organizacyjne spotkanie z uchodźcami z Ukrainy. Na chwilę obecną Dom św. Stefana udziela pomocy 35 osobom. Czekamy na kolejne …

 • photo

  Pomoc dla Ukrainy z Legnicy

  10 marca Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy przekazała pomoc materialną do Użhorodu na Ukrainie w postaci żywności, środków higienicznych, pampersów, leków i opatrunków, apteczek medycznych…

 • photo

  Dom św. Elżbiety w Sokołowsku pomaga i potrzebuje pomocy

  Dom św. Elżbiety w Sokołowsku, który pierwotnie był przygotowany dla 19 mieszkańców, w chwili obecnej daje schronienie 30 uchodźcom z Ukrainy, w tym głównie kobietom z dziećmi.

 • photo

  Pierwsze trzy dni Wielkiego Postu

  W ciągu pierwszych trzech dni Wielkiego Postu Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył nabożeństwom we wrocławskim soborze Narodzenia Bogurodzicy.

  Od poniedziałku do środy Władyka przewodził porannym nabo…

 • photo

  Pierwsza Boska Liturgia dla prawosławnych Ukraińców w Lesznie

  Dzień szóstego marca, na długo zapisze się w historii prawosławnej społeczności miasta Leszna. Tego dnia bowiem była po raz pierwszy odprawiana Boska Liturgia, przy udziale okoł…