• photo

  Święto parafialne w Jeleniej Górze

  Jak co roku Parafia Prawosławna w Jeleniej Górze uroczyście świętowała pamięć Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W przededniu, 11 lipca sprawowane było przez proboszcza, ks. hieromnicha Spirydona ora…

 • photo

  Święto Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku

  12 lipca 2020 roku był dla Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku dniem szczególnym. Tegorocznym obchodom liturgicznym ku czci św. apostołów Piotra i Pawła przewodniczył J.E. Najpr…

 • photo

  Dzień św. Piotra i Pawła we Wrocławiu

  12 lipca w V niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w dzień liturgicznej pamięci św. Apostołów Piotra i Pawła nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył dziekan okręgu wrocławskiego ks. mitrat…

 • photo

  Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy

  W IV niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskim soborze pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy przewodniczyły ordynariusz diecezji abp Jerzy. Władyce asystowali: ks. mitrat Konstanty M…

 • photo

  70-lecie Parafii Prawosławnej w Malczycach oraz 35-lecie probostwa ks. mitrata Michała Szlagi

  27 czerwca parafia Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Malczycach obchodziła jubileusz 70-lecia. Święto to zbiegło się z 35 rocznicą probos…

 • photo

  Nowe witraże w świdnickiej cerkwi

  24 czerwca w świdnickiej cerkwi w północnych bocznych oknach zostały zamontowane witraże przedstawiające św. Sylwana i Jana z Kronsztadu oraz św. Wielką Księżną Elżbietę i carycę gruzińską Tamarę. …

 • photo

  III niedziela po Pięćdziesiątnicy

  W III niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii Władyce asystowali: ks. mitrat Konstanty Marczyk, ks. mitrat …

 • photo

  Abp Jerzy wziął udział w uroczystościach ku czci św. Onufrego w Jabłecznej

  W dniach 24/25 czerwca, Jego Ekscelencja abp Jerzy wziął udział w uroczystościach ku czci św. Onufrego w Jabłecznej. Władyka Jerzy 4 maja 1999 roku został namies…

 • photo

  Rekrutacja do Prawosławnego Seminarium Duchownego

  Na podstawie § 9 ust. 3 pkt 4 Statutu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w związku z art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 l…

 • photo

  Rekrutacja na studia teologiczne w ChAT

  Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zaprasza na studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku o specjalności teologia prawosławna. Wydział oferu…

 • photo

  Trzecia rocznica ingresu Arcybiskupa Jerzego na katedrę biskupów wrocławskich i szczecińskich

  W czwartek, 18 czerwca przypada 3. rocznica ingresu Jego Ekscelencji Najprzewiebniejszego Arcybiskupa Jerzego na katedrę prawosławnych biskupów wroc…

 • photo

  Akcja charytatywna wrocławskiej katedry

  Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Katedralna Parafia Prawosławna we Wrocławiu rozpoczęła współpracę z lokalnym Bankiem Żywnośc…